การตั้งศาลพระภูมิในสมัยโบราณ กับอาจารย์ผู้รับเป็นเจ้าพิธี

การตั้งศาลพระภูมิ ต้องดูสถานที่จริงในการทำพิธี เพื่อที่จะกำหนดสถานที่ให้ถูกต้อง อีกทั้งสถานที่ตั้งนั้น ต้องเป็นสถานที่ ที่เหมาะสม ไม่เป็นที่สกปรกรกร้างหรือติดกับถังขยะ ห้องน้ำ หรือเป็นที่ที่ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ให้อยู่ใต้ชายคาบ้านหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่หันหน้าศาลตรงกับประตูบ้าน อาจารย์ผู้ทำพิธียังต้องดูทิศทางและตำแหน่ให้ที่เป็นมงคลอีกด้วย ถ้าเจ้าพิธีไปดูสถานที่แล้ว และไปกำหนดสถานที่ที่ไม่เป็นมงคล

 

ตามที่บอกมาแล้วในเบื้องต้น ก็จะทำให้ท่านเจ้าภาพได้รับแต่ความเดือดร้อย ยุ่งยากในภายภาคหน้า แต่ในยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เจ้าพิธีส่วนใหญ่ ไม่ไปดูสถานที่ให้เจ้าภาพเพียงบอกให้ท่านเจ้าภาพเลือกเอาว่า สะดวกตั้งตรงไหน ก็ให้ทำฐานรองศาลไว้ได้เลยในวันทำพิธี อาจารย์ผู้รับทำพิธีจะไปหันหน้าศาลให้ตรงกับทิศที่เป็นมงคลให้ซึ่งในกรณีนี้ ผมไม่ขอออกความเห็น เพราะว่าอาจารย์ที่มารับตั้งศาลพระภูมิย่อมมีภูมิความรู้ไม่เท่ากัน

ตั้งศาลพระภูมิ

 ท่านเจ้าภาพท่านไหนโชคดีก็จะได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาทำพิธีให้และพิธีนั้นก็เชื่อไดว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ และถูกต้อง 

รวมถึงจะส่งผลให้ท่านเจ้าภาพและธุรกิจของท่านเจ้าภาพท่านนั้น ก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองสืบไปแต่ในทางกลับกัน ถ้าท่านเจ้าภาพไปเจออาจารย์ที่ไม่มีความรู้ความสามารถจริงแล้วอวดตัวว่า ตัวเองนั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องของพิธีกรรมแล้วผลเสียทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับท่านเจ้าภาพที่ไปเชิญอาจารย์ที่ไม่มีความรู้ความสามารถนั้นมาทำพิธีให้ไหว้ศาลพระภูมิ

 

ส่วนตัวของอาจารย์ก็รับเงิน กลับบ้านไปแล้วและไม่รับรู้เลยว่า ตัวของเขานั้น ได้สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้ท่านเจ้าภาพมากน้อยแค่ไหน การตั้งศาลเหมือนดาบสองคม ทำดีถูกต้อง ก็จะให้คุณกับท่านเจ้าภาพอย่างคิดไม่ถึง แต่ถ้าทำไม่ดีก็จะเกิดปัญหาตามมาให้แก้ไขไม่จบไม่สิ้น

        นอกจากตำแหน่งของการตั้งศาลแล้วสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการทำพิธีกรรมทุกชนิด คือฤกษ์จุดเทียนชัย หรือฤกษ์เริ่มพิธี

ทางอาจารย์ผู้รับทำพิธีต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องโหราศาสตร์ไทยหรือการออกฤกษ์อย่างแท้จริง เพราตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะทำการอะไรต้องมีการออกฤกษ์ หายามที่เป็นมงคลในการประกอบพิธีนั้นๆแต่ในสมัยนี้ก็มักที่จะได้เห็นกันบ่อยๆว่าอาจารย์ผู้ประกอบพิธีมักจะออกฤกษ์ให้ตรงกับวันพฤหัสบดี ฤกษ์จุดเทียนชัยเวลา ๐๙.๐๙ เป็นเลขมงคลก็เลยกำหนดเอาฤกษ์ทำพิธีตามนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว วันพฤหัสบดีบางปีก็เป็นวัยอุบาท หรือวันโลกาวินาศ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหรศาสตร์เขาจะไม่ทำพิธีมงคลกันเลย ในวันนั้นๆ ดังนั้น

 

การที่ท่านเจ้าภาพจะเชิญท่านอาจารย์เจ้าพิธีทั้งหลายมาทำพิธีอันเป็นมงคลให้ก็ขอให้สอบถามให้แน่ใจก่อนว่าอาจารย์ท่านนั้นท่านมีความรู้ความสามารถในด้านการรับตั้งศาลพระภูมิ จริงหรือเปล่าถ้าสอบถามพูดคุยกันแล้วท่านอาจารย์ที่มารับทำพิธีกรรมให้ถ้าท่านได้แสดงว่าท่านนั้นมีความรู้ความสามารถจริง เจ้าภาพก็สบายใจได้ว่าพิธีที่ท่านเจ้าภาพจะทำนั้นดีแน่นอนครับ แต่ถ้าเจ้าพิธีที่ท่านมารับทำพิธีให้ท่านพูดจะให้เจ้าภาพทำพิธีเร็วๆ ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีความรับผิดชอบจะให้เจ้าภาพวางเงินมัดจำเร็วๆ อย่างนี้ไม่ดีแน่เจ้าภาพควรที่จะห่างอาจารย์จำพวกนี้ให้ไกลๆอย่าเข้าไปสนใจกับอาจารย์พวกนี้เลยเพราะจะทำให้ท่านเจ้าภาพมีแต่ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น.