ตั้งศาลพระพรหม ต้องมีเครื่องประกอบพิธีกรรมเต็มอัตรา

การรับตั้งศาลพระพรหม ไม่ว่าจะเป็นราชวัตร ฉัตรธง บายศรีพรหม ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสังเวยครบตามการประกอบพิธี เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเตรียมของมากเฉพาะตัวอาจารย์ผู้ประกอบพิธีก็เช่นกัน ต้องมีความรู้ ความสามารถถึงขนาดเป็นครูบาอาจารย์คนมาแล้ว รวมถึงได้ผ่านพิธีกรรมมาอย่างมากพอสมควร ถ้าท่านเจ้าภาพได้ อาจารย์ที่ท่านมีความรู้จริงมาจัดพิธีห้ ก็สบายใจได้ว่าพิธีนั้นๆ จะมีความศักดิ์สิทธิ์ ในการไหว้ศาลพระพรหม

 

มีความเป็นสิริมงคลแน่นอน แต่ถ้าท่านเจ้าภาพไม่เลือกอาจารย์ ผู้มาทำพิธีให้ดีๆไปเชิญ อ. ที่ท่านรู้ไม่จริง หรือ ยังมีความรู้น้อย แต่เรียกค่าตัวถูกๆไว้ก่อนเจ้าภาพเห็นว่า ค่าตัวถูกก็เลยว่าจ้าง ให้อาจารย์ท่านนั้น ไปทำพิธีตั้งศาลพระพรหมให้แล้วถ้าท่านอาจารย์จัดนำเอาเครื่องสังเวยที่เป็นของคาว เช่น นำหัวหมู เป็ด ไก่ หรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ทุกประเภท ไปเป็นเครื่องสังเวยการบวงสรวง

ตั้งศาลพระพรหม

ในพิธีวันนั้นก็จะยุ่งกันไปใหญ่ เพราะพระพรหมท่าน จะไม่รับเนื้อสัตว์

เนื่องจากท่านเป็นผู้สร้างพระองค์ดุจดั่งบิดาของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ แล้วนำเอาหัวหมู และเนื้อสัตว์ไปถวายก็เปรียบเสมือนนำเอาหัว และเนื้อของลูกท่าน ไปถวายให้ท่านก็ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ มันดีหรือไม่ดี อย่างไรเสียก็ให้หาความรู้เกี่ยวกับ พิธีกรรมตั้งศาลพระพรหม ให้มาก ๆ ก่อนที่จะติดต่อ อ.ท่านใดไปทำการเชิญพระพรหมให้ เพราะเคยมีมาแล้วว่า พอทำการเชิญแล้วท่านเจ้าภาพไม่มั่นใจว่า อ.ผู้มาทำพิธีเชิญพระพรหมให้นั้น

 

จะทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะเจ้าภาพท่านบอกว่า ทำการอัญเชิญพระภูมิอย่างไรก็อัญเชิญพระพรหมอย่างนั้นเลย ไม่แน่ใจว่า ทำถูกหรือเปล่าถ้าเราเปรียบพระภูมิเป็นขุนศึก พระพรหมท่านก็เหมือนพระมหากษัตริย์เราเอาข้าวของ เครื่องใช้ที่ไปเชิญขุนศึกให้มาที่บ้านอย่างเราก็เอาข้าวของเครื่องใช้ที่ไปเชิญขุนศึกนั้นไปเชิญพระมหากษัตริย์ให้เสด็จมาที่บ้านเรา อย่างนั้น ลองคิดดูว่า ท่านจะเสด็จมาหรือเปล่าครับ ไม่มาแน่นอนเพราะไม่สมพระยศพระเกียติของท่าน ฉันใดก็ฉันนั้น

 

สุดท้ายท่านเจ้าภาพก็เสียเงินเปล่า เพราะฉะนั้นการที่จะเชิญอาจารย์ท่านใดไปทำพิธีให้ก็ขอให้คุยกันให้มั่นใจเสียก่อนว่า อาจารย์ท่านนั้น ท่านมีความรู้ความสามารถจริงๆเงินเจ้าภาพของจริง แต่ไปได้อาจารย์ที่รู้ไม่จริง ไปทำพิธีให้นี่ มันน่าเจ็บใจครับสิ่งที่อยากจะเตือนไว้อีกเรื่องหนึ่งคือ อย่าเห็นแก่ของถูก เพราะของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกครับ นี่คือเรื่องจริง เท่าที่เห็นมามากต่อมาก

 

อาจารย์เจ้าพิธีจะเรียกค่าตัวถูกๆ เพื่อให้เจ้าภาพว่าจ้างให้ไปทำพิธีให้ เท่าที่เคยพบมาอาจารย์เจ้าพิธีเรียกค่าตัวในการทำพิธี ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)เมื่อรับเงินค่าตัวไปแล้ว ก็มาเรียกเก็บเงินค่าดอกไม้บายศรี ค่าเครื่องบวงสรวงเพิ่มอีก ๖๐,๐๐๐บาท (หกหมื่นบาท) ค่าทำฐานรองตัวศาลอีก๓,๕๐๐๐บาท(สามหมื่นห้าพันบาท )

 

ยังไม่รวมตัวศาลและองค์พระพรหมที่จะมาใช้ในศาล ในที่สุดเจ้าภาพทนไม่ไหวก็ยกเลิกอาจารย์เจ้านั้นไป โดยต้องเสียเงินวางมัดจำไปฟรีๆ หลายหมื่นบาทเพราะฉะนั้นการ ตั้งศาลพระพรหม เจ้าภาพต้องใส่ใจในการเลือกเจ้าพิธีที่จะมาทำพิธีให้เป็นพิเศษ อย่ามองข้ามจุดนี้เป็นเด็ดขาดเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการตั้งศาลครับ